STARTSIDA

Till kommuner, landsting, byggföretag, bostadsförvaltare och privatpersoner
i Östergötland

Söker Du en yrkesskicklig golvleverantör i Östergötland? Läs då det här först!

Det är ingen tillfällighet att vi på Firma Bygge har varit marknadsledande i golventreprenadbranschen i Östergötland sedan 1970. Det är en logisk följd av ett långsiktigt och systematiskt arbete med de ledande leverantörerna av golvmaterial i vårt land. Kombinerar man det med en strävan att hela tiden utveckla och förbättra vår egen och våra anställdas kompetens så får man en oslagbar kombination!

Under senare år har betydelsen av miljöaspekten beträffande golvmaterial och hantering av dessa blivit allt viktigare. Vi kan stolt säga att vi även inom detta område i allra högsta grad bidrager till ett hållbarare samhälle genom att hjälpa våra kunder till att fatta ett klokt och miljövänligt beslut.

Alla våra tidigare och nuvarande kunder kan inte ha fel…

Under de 60 år som vi varit verksamma i vår region har vi levererat drygt 10.000 jobb åt små och medelstora företag, organisationer, landsting, kommuner och privatpersoner.

Du kommer att få ett resultat Du kan bli stolt över när Du väljer att låta oss på Firma Bygge bli din golvleverantör. Vårt stora yrkeskunnande och långa erfarenhet i en bransch som har gått igenom en omfattande utveckling under de här åren gör att Du är i goda händer.

Det är lätt att skena iväg och slå sig för bröstet när vi berättar om oss själva, men utan en genuin förståelse för den utmaning Du som kund står inför då det gäller val av material och färg så skulle vi inte ha blivit så långvariga i den här branschen. Så oavsett Du är småföretagare med renoveringsbehov, industriföretag med 50 anställda som planerar för en expansion eller bostadsförvaltare med hundratals nyproducerade lägenheter – vi har lösningen för dig.

En av våra styrkor är just att vi lika mycket ser oss som problemlösare där vi dagligen tillsammans med kunden utmanar oss själva att komma fram till smarta, praktiska, snygga och hållbara alternativ i ett miljövänligt golvmaterial.

Och detta kommer givetvis dig som kund tillgodo.

Du kommer inte att ångra att Du väljer golvproffsen från Firma Bygge!

Välkommen till oss då Du står i begrepp att lägga in ett nytt golv.

PS. Något som Du vill veta mer om? Varför inte besöka oss? Jag är vanligtvis inte långt borta, slå mig en signal först innan Du kommer förbi. Jag finns på 013-479 06 01.

PPS. känner Du till att vi har en välsorterad butik och utställningshall där vi presenterar golvprodukter från alla de stora golvleveranörerna i vårt land såsom Kährs, Tarkett och Forbo?

Hälsningar

Fredric Gustafsson, VD på Firma Bygge i Linköping