OM FIRMA BYGGE

FIRMA BYGGES HISTORIA

Firma Bygge grundades 1936 som bygghandel av John Millbrink. 1951 dog grundaren och 1952 såldes företaget till E. Bengtsson & Co AB i Trollhättan.

1950 anställdes Gerhard Gustafsson. Han startade med golventreprenadverksamhet 1957 och dessförinnan hade han startat en takentreprenadavdelning.

1964 utnämndes Gerhard Gustafsson till VD och han blev delägare 1971.

Under 70-talet skedde en stark expansion av hela byggmarknaden.

1980 hade företaget vuxit till en omsättning på 125 milj och hade 175 anställda. Företaget hade en marknadsledande ställning i Östergötland.

1981 såldes företaget till Ahlsell-koncernen, som dessförinnan hade köpt en konkurrent, Byggma, som gått i konkurs.

Gerhard Gustafsson blev utnämnd till VD och fick som uppgift att fusionera företagen Bygge och Byggma, vilka tillsammans hade en omsättning på ca 200 milj. De var etablerade på 9 ställen i länet.

Företaget strukturerades om till bygg-grosshandel under namnet Byggro.

Övriga verksamheter skulle knoppas av då detaljhandel och entreprenader inte ingick i Ahlsells koncept.

1984 var struktureringen genomförd och endast golventreprenadverksamheten i Firma Bygge återstod.

Verksamheten övertogs då av Gerhard Gustafsson tillsammans med sonen Fredric Gustafsson och arbetschef Gunnar Carlson. Företagets namn blev Firma Bygge Entreprenad AB.

Etableringen skedde i egna lokaler på Slöjdgatan, där verksamheten sedan dess pågår.

Företaget har idag 35 anställda och drivs av dess ledningsgrupp.

De senaste 5 åren har företagets omsättning varit mellan 50-60 miljoner.

Vårt företag har genom åren uppvisat ett gott ekonomiskt resultat.

Firma Bygge Entreprenad AB ägs av Gerhard och Fredric Gustafsson med Fredric som VD fr.o.m. 2002-05-01.

Företaget startade 2002-05-01 upp ett dotterbolag, Firma Bygge Golv i Linköping AB, som ett driftsbolag för att möjliggöra delägarskap av medarbetare.

I det nya bolaget ingick medarbetarna Mikael Jakobsson, Mattias Klein och Pontus Wizén som minoritetsägare.

Företaget har genom åren producerat ca 13 miljoner kvm golv med hög kvalité, bl.a. objekten RIL Linköping, Vrinnevisjukhuset Norrköping, Universitetet i Linköping och Norrköping, Mjärdevi Sience Park Linköping, Garnisonsområdet Linköping samt flertalet större bostads- och villaområden i länet.

Företaget genomgår en generationsväxling. Den 1/1 2014 startades Golvproffsen Öst AB som ansvarar för produktion till Firma Bygge Golv i Linköping AB i förberedande syfte. Den 1/5 2015 flyttades hela verksamheten till Golvproffsen Öst AB och kompletterade namnet med Firma Bygge.

Så nu heter vi Firma Bygge Golvproffsen Öst AB.

Firma Bygge Golvproffsen i Linköping

 

Ägare i företaget är Fredric Gustafsson, Anders Blomqvist, Pontus Wizén, Mikael Jakobsson och Ann-Sofie Ljung.

VD är som tidigare Fredric Gustafsson med Gerhard Gustafsson som ordförande.