Miljö och Kvalitet

MILJÖ & KVALITET

Firma Bygge Golvproffsen Öst AB strävar ständigt efter att göra välutförda jobb med minsta möjliga inverkan på miljön. Vi är också är ett Auktoriserat golvföretag. Det innebär bland annat att vi:

 • är medlem i Golvbranschens Riksorganisation GBR
 • är auktoriserade av Golvbranschens Våtrumskontroll GVK att uföra säkra våtrumsinstallationer
 • utför kretsloppsmärkning av golvinstallationer
 • är anslutna till GBR Golvåtervinning, vi skickar tillbaka allt överblivet plastgolvsinstallationsspill till fabrikanten för att återanvändas till nya golv
 • har dokumenterad läggningsteknisk kompetens
 • är utbildade i Heta Arbeten
 • granskas genom extern revision

Firma Bygge Golvproffsen Öst AB skall uppfattas som ett miljövänligt företag. Detta skall vi uppnå genom att:

 • vår verksamhet skall präglas av detta tänkande och handlande
 • vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att minimera miljöbelastningen
 • vi skall följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som berör företaget
 • vi ser till att skapa förutsättningar så att utförande kan ske på ett miljöriktigt sätt
 • vi skall sträva efter att marknadsföra så miljöanpassade produkter som möjligt utifrån marknadskraven
 • vi i samverkan med Golvbranschens Riksorganisation GBR, skall arbeta med normer och metoder för att minska miljöbelastningen
 • vårt handlande skall ske i förebyggande syfte
  auktoriserat golvföretag certifikat Firma Bygge