Firma Bygges affärsidé

FIRMA BYGGES AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé är att

  • i samarbete med ledande materialtillverkare tillgodose marknaden med golv och väggbeklädnader med rätt kvalité och till bästa totalekonom
  • vara marknadsledande inom golv och väggbeklädnader i Östergötland
  • aktivt medverka i byggprocessen med utveckling av nya produkter för golv och ta fram nya appliceringsmetoder
  • kontinuerligt arbeta med hög kvalitetspolicy genom inarbetad teknik med välutbildad personal. Målsättningen är att på detta sätt driva kvalitetsarbetet framåt.
  • fortsätta arbeta med arbetsmiljön i samarbete med Previa

Våra kundgrupper
Vårt företags viktigaste kundgrupper är de rikstäckande byggföretagen, såsom NCC, PEAB, Skanska med flera samt de lokala byggföretagen i Östergötland.

Andra viktiga kundgrupper för oss är industriföretag, kommuner, landsting samt bostadsförvaltare inom länet och även en mindre del till konsument.

Branschorganisationer
Tillsammans med Golvbranschens Riksorganisation GBR deltar vi aktivt i miljöarbetet för att ständigt förbättra och minimera miljöbelastningen.

Vårt företag är också anslutet till Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) och är sedan 2002 som första företag i länet auktoriserat av Golvbranschens Riksorganisation (GBR).